Per poder accedir a les instal·lacions hauràs de passar el carnet acreditatiu pel lector. 
Aquest validarà la cita prèvia i et permetrà l'accés.