Sí, a més d'adquirir el títol necessari, hauràs d'abonar els drets d'inscripció establerts en cada moment.