Ser soci del Club implica poder accedir a totes les instal·lacions per lliure (classes dirigides no incloses).
Alerta que hi ha certs serveis que porten un suplement, com per exemple, les pistes de tennis, pàdel o frontó.
Pots consultar els preus a la pàgina web del club.